Forældrebestyrelse

Du kan få indflydelse i forældrebestyrelsen

Bestyrelsen er en samlet skole- og dagtilbudsbestyrelse.

Forældrebestyrelsen er din mulighed for at komme til orde og få indflydelse på dit barns hverdag. Du kan enten selv stille op til valget, eller kontakte de personer, der sidder i forældrebestyrelsen med de emner, du ønsker skal behandles eller ønskes drøftet.

Forældrebestyrelsen mødes 9 -10 gange årligt omkring institutionens samlede

  • organisering
  • pædagogik
  • lokalområde
  • samarbejde
Siden er sidst opdateret 2. juli 2021