Forældresamarbejde

Vi afholder gerne samtaler omkring dit barn

Vi afholder forældresamtaler 2 gange årligt(forår og efterår) i forbindelse med TOPI vurderingerne. TOPI står for Tidlig Indsats med Pædagogisk Inklusion.

Barnet deltager i SkoleParathedsUndersøgelse (SPU) efteråret før barnets skolestart. Resultatet gennemgås med forældre til samtalen i efteråret. 

Hvis der er behov for samtale indimellem de planlagte samtaler, kan forældre eller personale til hver en tid, opfordre til at afholde samtale.

Vi inviterer løbende til arrangementer på de enkelte stuer eller i hele huset.

Forældre er velkomne til at deltage i stuens aktiviteter på llegepladsen - aftal gerne med personalet.

Siden er sidst opdateret 2. juli 2021