Samarbejdspartnere

Vores samarbejdspartnere

Samdrift

I kraft af at, vi samdrifter med Boeslunde Skole, har vi fælles aktiviteter mellem børnegrupperne og mellem personalegrupperne.

Leder af den samlede virksomhed er skoleleder Lars Hansen.

Der er fælles bestyrelse for skole og dagtilbud, som afholder møde 10 gange årligt. 

Vi samarbejder med

Dagplejen

Boeslundes dagplejere besøger legepladsen hver anden tirsdag i sommerhalvåret. Ofte kommer en dagplejer på skift på stuerne én gang om måneden.

Besøg af dagplejerne har dog ikke været muligt i denne corona periode

Psykolog

Vores psykolog er Maria Edis, tlf. 2053 3565

Mail:maedi@slagelse
Forældre kan til hver en tid kontakte vores psykolog, og søge sparring og vejledning. 

Sagsbehandler 

Vores sagsbehandler er Julie Brøgger Løjborg, tlf. 29 10 52 95                  

Mail: jubro@slagelse.dk

Motorikkonsulent

Vores motorikkonsulent er Tina Clausen, tlf.2169 0003    

Mail: ticla@slagelse.dk                        

Talepædagog

Vores talepædagog er Sara Hangartner, tlf. 21 46 81 85 

Mail: sarha@slagelse.dk

Sprogpædagog

Er tilknyttet Nordbycenteret, og kommer i huset efter behov.

Pædagogisk Inklusions Vejledere PIV

Hvis vi oplever udfordringer i børnegrupperne, hvor vi har brug for, at fagpersoner kigger på vores praksis, kan vi kan søge forløb (kortere/længere) hos PIV teamet, som er pædagoger tilknyttet Center for Uddannelse. forældre kan også få samtaler med inklusionsvejledere.

Pædagogisk InklusionsVejleder(PIV)

Vores PIV er Anette Hedegaaard Olsen, tlf: 2026 7082

Mail: ahols@slaggelse.dk

Sundhedsplejerske

Vores sundhedsplejerske er Gunilla Stougaard, tlf:  3057 1242

Mail: gusto@slagelse.dk

 

Siden er sidst opdateret 14. oktober 2021