Bellisstuen

Bellisstuens dagsrytme

Børnene følger deres egen rytme i forhold til søvn og mad.

Kl. 6.00 – 7.30 Morgenmad på Mælkebøttestuen

Kl. 8.00 Stuen åbner

Kl.9.00 Bleer tjekkes(evt. skiftes) – Toiletbesøg for de ældste børn. Børnene samles ved bordet, spiser formiddagsmad, synger sange med fagter

Kl.9.30 – 10.30 Leg og aktivitet på stuen eller ude

Kl.10.30 Bleskift – toiletbesøg Spisning. 0-3 åriges mad smøres ved bordet

Kl.11.30/45 Børnene puttes. 0 -2 år sover udendørs.

Kl. 13.30/14.00 Toiletritualet følges igen. Eftermiddagsmad

Kl. 14.00 Leg på stuen eller legeplads

Kl. 16.00 samles alle børn på en stue.

Mad – bleer - sovetider.

Børnehuset giver mad til 0-3 årige børn - Forældre medbringer bleer

Spisning.

Ved spisning snakkes med børnene om emner som optager børn (og voksne) Stemningen omkring bordet er rolig. Børnene har faste pladser, børnene deltager så vidt det er muligt i borddækning; hente kande – kop – hagesmæk. Hverdagen skal være genkendelig ved faste rutiner og gentagelser.

Motorisk udvikling.

På vuggestuen fokuseres den pædagogiske indsats fokuseres omkring børnenes motoriske udvikling, det betyder, at gulvaktiviteter fylder meget. Børnene skal opleve glæden ved at lære sin krop at kende. Børn og voksne opholder sig mest muligt på gulvet for at krybe, kravle, stå, gå, hoppe.

Sprog.

Sproget har en stor plads i hverdagen; og sange og sanglege høres igen og igen i løbet af dagen. Handlinger bliver italesat, ligesom stemningen ved spisningen er rolig, og ledes af den voksnes gode eksempel med snak og benævnelser. Barnet kan følge sin dagsrytme, og efterhånden vil børnene blive interessante for hinanden, og relationerne til andre opstår.

Allervigtigst er, at børnene oplever nærvær fra voksne og føler sig set, så de får lyst til at træde ud i verden og opleve med hele kroppen. 

 

Siden er sidst opdateret 2. september 2020