Mælkebøtterne

Information om Mælkebøttestuen (3-5 årige børn)

Hvad er Mælkebøttestuen?

Mælkebøttestuen er Boeslunde Børnehus’ gruppe for de 3-4 årige børn. Vores fokusområder er leg, læring, nærvær og udvikling.

Børnene skal have rum og mulighed for at lege og udfolde sig og igennem legen udvikle deres egen identitet. Dette sker ved, at børnene finder legekammerater og finder ud af, hvad de kan lide at lege med og lærer at sige til og fra i legen.

Leg er fyldt af læring, og leg har vi stor fokus på at understøtte på stuen ved at tilbyde børnene mange forskellige legematerialer og legeområder.

Vi har et ”Byggeområde,” hvor børnene kan lege med diverse konstruktionslegetøj såsom Brio tog, kuglebane, MagnaTiles, legoklodser m.m.

I hyggekrogen kan der slappes af, og børnene kan fordybe sig i billedbøger.

I vores legekøkken /dukkekrog kan ”Mor, Far og børn” legen få frit rum.

Vi deltager ofte i legen med børnene. Ved bordene tegner vi, samler puslespil, og udforsker vores kreativitet med perler, sakse, lim, glimmer mm.

Hver dag holder vi samling på stuen, som først og fremmest bliver brugt på, at alle får hilst på hinanden, og vi sammen finder ud af, hvem som er kommet i børnehave og hvem, som ikke er. Derudover bliver vores samling oftest brugt på højtlæsning, rim og remser, sanglege og musik, eller vi snakker om et bestemt emne, som optager os.

Hver formiddag mellem 9-11 tilbyder vi børnene forskellige aktiviteter, som er bestemt ud fra Børnehuset årsplan samt børnegruppens behov og interesser.

Alt dette kan kun ske ved, at børnene har nærværende voksne omkring sig til at guide og støtte så de på denne måde blomster op og er klar til livet i Storebørnsgruppen.

Mål for 3–4 årige børn

Det pædagogiske arbejde med børnegruppen 3 – 4 årige børn har sit vigtigste fokus på relationer mellem børnene. Arbejdet med at forholde sig til de andre børn på stuen og i huset, fylder rigtig meget for denne aldersgruppe. Der bruges så meget energi på at vurdere hinanden, og dette gælder både for børn-børn og børn-voksne.