Solsikkerne

Information om Solsikkestuen (5-6 årige børn)

Hvad er Solsikkestuen?

Solsikkestuen er Boeslunde Børnehus’ storebørnsgruppe for de 4-6 årige børn.

De nye Solsikkebørn starter op i september hvert år.

Mål for 4-6 årige børn

Vi arbejder meget koncentreret med gruppen indenfor områder som sociale kompetencer, personlige kompetencer, sprog, og selvhjulpenhed.

Vi gør meget brug af leg og andre udviklende aktiviteter såsom forskellige udtryksformer. Aktiviteterne kan foregå både alene, parvis eller gruppevis.