Praktiske oplysninger

Vi vil gerne informere jer bedst muligt

Informationstavle

Vi informere gennem Aula, som alle forældre har adgang til.

Der kan være opslag på døren ind til stuerne, eller på opslagstavle melllem børnehavestuerne.

Lige ved indgangsdøren findes en opslagstavle med fællesopslag både fra børnehus, lokale og kommunale tilbud.

Ferie og fridage

Vi vil rigtig gerne følge med i, hvornår dit barn holder ferie. Du kan bruge Aulatil at melde ferie og fridage, men vi vil selvfølgelig også gerne have besked ansigt til ansigt. I ferieperioder sætter vi sedler op til afkrydsning ved stuedørene.

Mobiltelefoner

Lad venligst mobiltelefonen være på lydløs, mens du afleverer/afhenter dit barn. Eller lad mobilen ligger i bilen, imens du henter dit barn.

Tænk på denne lille reminder

Sluk venligst din telefon, fordi du skal til et livsvigtigt møde.

Nemlig mødet med dit barn.....

Siden er sidst opdateret 14. oktober 2021