Profil

Boeslunde Børnehus' kendetegn

  • Fællesskab
  • Sproglig udviklig
  • Uderum

Temaet som optager os i denne periode er læringsmiljøer og børnefællesskaber. Vi er optagede af relationerne mellem børnene, og støtter børnene i legen to og to, mindre grupper og med forskellige legekammerater.

Vi stiller skarpt på læringsmiljøer inde som udendørs, samtidig arbejder vi løbende med at analysere vores pædagogiske praksis i fællesskab i personalegruppen. Vi inspirerer/undres og understøtter hinanden til gavn og glæde for børn og voksne.