Profil

Boeslunde Børnehus' kendetegn

  • Fællesskab
  • Uderum
  • Lokalsamfund

Temaet som optager os i denne periode er ledelse af børnegrupper. Gennem observation af kolleger analyserer vi hinandens ledelse af/tilgange til børnefællesskaber.

Vi stiller skarpt på læringsmiljøer inde som udendørs, samtidig arbejder vi løbende med at analysere vores pædagogiske praksis i fællesskab i personalegruppen.