Brobygning

Vi har en god tradition for at brobygge - læs her hvordan

I Boeslunde Børnehus har vi en god tradition for at brobygge til dagpleje – skole - SFO.

Vi brobygger til dagplejen i form af ugentlige besøg i sommerperioden på vores legeplads og besøg med dagplejemoderen, inden barnet skal starte i Boeslunde Børnehus.

Boeslunde Børnehus har et meget tæt samarbejde med SFO og Boeslunde Skole.

Vi har udarbejdet en samarbejdsmodel, som indebærer flere fælles arrangementer med de 3 personalegrupper, ligesom vi har fælles arrangementer med børnene i børnehave/skole/SFO.

Ved det årlige forældremøde i Boeslunde Børnehus deltager skoleleder.

 

I coronatiden er brobygningen stort set sat på pause, dog med enkelte besøg hos hinanden.