Sprogvurdering

Tidlig Registrering Af Sprogudvikling (TRAS)

I Boeslunde Børnehus benytter vi TRAS – materialet til sprogvurdering.

TRAS giver et godt indblik i barnets sproglige udvikling.

Vi foretager sprogvurderingen umiddelbart inden barnet bliver tilbudt den første forældresamtale omkring 6 måneder efter start i børnehaven.

Ved forældresamtalen gennemgår vi materialet og resultatet af sprogvurderingen.

Med udgangspunkt i TRAS skemaet har vi mulighed for at udøve en tidlig indsats på det sproglige område.

Udover vores egne børn varetager vi også funktionen at sprogvurdere eksterne børn, som ikke er tilknyttet et pasningstilbud.

Siden er sidst opdateret 11. februar 2019