Traditioner

Vi lægger vægt på traditioner!

Vi lægger vægt på at fastholde danske traditioner og værner om den danske kulturarv. Dette kommer særligt til udtryk omkring højtider og mærkedage.