Værdier

Hvilke værdier har vi?

I Boeslunde Børnehus arbejder vi ud fra et sæt grundlæggende værdier, som tager udgangspunkt i:

Rummelighed

  • For os betyder det, at vi ikke har en dømmende tilgang i mødet med barnet og familien

Anerkendelse

  • For os betyder det, at alle har ret til hjælp, støtte og vejledning

Tolerance

  • For os betyder det respekt mennesker imellem

Læring

  • For os betyder det, at der er sammenhæng mellem uddannelse, udvikling og læring

Æstetik

  • For os betyder det, at vi lægger vægt på, at de fysiske rammer er med til at pirre nysgerrigheden og fantasien. Vi lægger vægt på, hvilke materialer vi bruger, og at det ikke skal være produktorienteret. Men evt. produktet skal vise barnets kunnen gennem forskellige læreprocesser.

Som ansat i Slagelse Kommune arbejder vi alle med kommunens fælles værdier:

  • Modig
  • Tydelig
  • Kompetent
  • Med glæde